Voorbeeldprocessen voor Woningcorporaties

Bekijk en bewerk de processen gratis!

Sensus process management heeft gespecialiseerde kennis op het gebied van procesmanagement bij woningcorporaties en veel ervaring opgedaan bij meer dan 80 woningcorporaties in Nederland. Met deze kennis en ervaring hebben wij een procesmodel uitgewerkt die wij graag willen delen met corporaties die extra input zoeken en willen starten met het op orde brengen van hun processen.

Daarom biedt Sensus process management direct inzicht in alle gepubliceerde processen van woningcorporaties. Voor klanten van de Sensus process management, gebruikers van Sensus BPM Online, zijn alle processen in de procesmal gratis verkrijgbaar in Sensus-formaat.

Woningcorporatie Voorbeeldprocessen

CORA-procesmodel

CORA procesmodel

Bekijk het procesmodel ingedeeld volgens de referentie architectuur van CORA. Dit procesmodel is gemaakt met Sensus BPM Online. 
Het gebruik van CORA leidt tot tot standaardisatie en harmonisatie aan de zijde van ICT-leveranciers in de corporatiesector. Hierdoor kunnen systemen van verschillende leveranciers beter onderling communiceren. 

Bekijk of Bewerk het Cora procesmodel 

Woningcorporatie model

Bekijk het Woningcorporatie model gemaakt met Sensus BPM Online. Registreer je voor een 14-daagse trial en bewerk en bekijk het voorbeeldproces gratis!

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) model

Bekijk het AVG model gemaakt met Sensus BPM Online. Registreer je voor een 14-daagse trial en bewerk en bekijk het voorbeeldproces gratis!

Meer voorbeeldprocessen bekijken?