Oplossingen

Projectmatig werken

Sensus process management heeft jarenlange ervaring in de bouwsector. In samenwerking met verschillende bouworganisaties hebben we onze applicatie verrijkt met oplossingen die mét en voor de bouw ontwikkeld zijn. Daarmee maken we het mogelijk om processen niet alleen overzichtelijk, maar ook uniform en gecentraliseerd in te richten. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van Bibliotheekprojecten.

Bij organisaties in de bouwsector lopen vaak meerdere bouwprojecten tegelijk, welke nogal kunnen verschillen in opdracht en uitvoering. Waar één bedrijfsonderdeel zich bezighoudt met wegenbouw, richt het andere bedrijfsonderdeel zich meer op woningbouwprojecten. Voor de diverse bouwprojecten gelden vanzelfsprekend ook verschillende kwaliteits- en veiligheidseisen. Hierdoor zullen de projectmanagement processen niet door dezelfde medewerkers worden uitgevoerd en ook lang niet altijd dezelfde activiteiten vereisen. Toch is het mogelijk om een uniforme lijn te identificeren die voor alle projecten geldt, waardoor het mogelijk is om een uniforme aanpak voor projectbeheersing toe te passen. Of het nu om PMI of CMMI gaat. Zo kunnen referentiemodellen uit ISO / IEC 15504 (IT / process assessment) of 15288 (systems engineering) voor alle projecten worden toegepast, maar zal de uiting van deze normen verschillen per bouwproject.

 

Bibliotheekprojecten: uniforme project- en kwaliteitsmanagement

Bibliotheekprojecten bieden bouworganisaties de mogelijkheid om een centrale blauwdruk voor projectmanagement in te richten, waarbij de minimale eisen en relevante normen gekoppeld zijn aan de algemene procesarchitectuur voor projectmanagement. Wanneer een vestiging van de organisatie haar processen wilt inrichten, kan met een paar klikken de complete blauwdruk worden overgehaald naar de decentrale organisatie, zonder de koppeling met het centrale bestand te verliezen. De decentrale processen kunnen vervolgens op maat gemaakt worden om te voorzien aan de behoefte van het specifieke bouwproject.

construction project

Wanneer er vanuit de centrale organisatie wijzigingen in de normen en eisen worden doorgevoerd in de blauwdruk, kunnen deze gesynchroniseerd worden met het decentrale project, waarbij de aanpassingen van de decentrale procesarchitectuur behouden blijven. Op die manier kan de centrale organisatie op elk gewenst moment vanuit één omgeving alle normen bijsturen voor alle decentrale projecten.

Bibliotheekprojecten vormen de kern van het netwerk aan bouwprojecten en zijn in feite een statement van de organisatie: “Dit zijn de minimale eisen die wij aan al onze bouwprojecten stellen”. Daardoor kunnen projecten ook eenvoudiger worden geëvalueerd en kunnen de ‘lessons learned’ bijdragen aan nieuwe projecten. Door minimale vereisten te standaardiseren en gecentraliseerd te beheren, kunt u de processen blijven verbeteren. Het is direct inzichtelijk voor alle belanghebbenden en maakt aspecten uit kwaliteitsmanagement (bijvoorbeeld audits) efficiënter en effectiever.

 

Wat zijn de voordelen?

  • Gecentraliseerde beheersing voor alle bedrijfsonderdelen en alle projecten, met voldoende ruimte voor maatwerk per bedrijfsonderdeel
  • Eenvoudige standaardisatie van normenkaders (WKB, ISO, CMMI, minimal requirements)
  • Eenduidige inrichting van functies, rollen en de IT infrastructuur
  • Meer grip op continue verbetering door gestructureerde toepassing van KPI’s
  • Verhoogde traceerbaarheid van mogelijke knelpunten
  • Vereenvoudigde vergelijking van nieuwe, lopende en afgeronde projecten, waardoor ‘lessons learned’ eenvoudiger kunnen worden toegepast in toekomstige projecten
  • Overzichtelijke, uniforme inrichting van bedrijfsprocessen

Wilt u meer weten over hoe wij dit in uw organisatie kunnen toepassen?

Neem vrijblijvend contact met ons op via 088 888 7777 of via onderstaande knop.

Probeer Sensus BPM Online 30 dagen gratis

Aan de slag! Start uw gratis proefversie

Geen creditcard nodig | Volledig gratis trial