Oplossingen

Kwaliteitsmanagement

Of het nu gaat over GWW en infrastructuur, woning- en utiliteitsbouw of de installatietechniek: bouwprojecten moeten efficiënt, veilig en volgens de geldende normen worden uitgevoerd. Daarvoor is het van belang om kwaliteits- en risicomanagement eenduidig te kunnen integreren in de procesarchitectuur.

In de bouwsector bestaan veel verschillende normen, standaarden en richtlijnen. Denk bijvoorbeeld aan ISO-, NEN-, milieu- en arbonormen. Het is een uitdaging om goed overzicht te houden op wanneer, waar en voor wie de normen gelden. Daarnaast wordt er vaak projectmatig samengewerkt met andere partijen, die weer werken met hun eigen processen en randvoorwaarden.

 

Alle NEN en ISO of andere normen direct gekoppeld aan uw processen

 Met Sensus BPM Online koppelt u deze data en andere relevante informatie direct aan de processen van uw bouwproject. Uw processen worden visueel weergegeven, kunnen flexibel worden aangepast en zijn goed meetbaar. Hiermee geeft u op efficiënte wijze vorm aan uw kwaliteits- en risicomanagement. Het is niet voor niets dat een aantal zeer gerenommeerde ondernemingen in de bouwsector Sensus BPM Online gebruikt voor hun ISO certificering!

 

Wat zijn de voordelen?

  • Volledig digitaal kwaliteitshandboek beschikbaar, in te richten per project
  • Inzicht in alle relevante documenten
  • inzicht in taken en verantwoordelijkheden binnen uw organisatie, project en in de keten
  • Heldere processen per bouwproject met gekoppelde actuele relevante normen, risico’s, maatregelen en verantwoordelijkheden beschikbaar voor alle betrokken partijen
  • Directe integratiemogelijkheden van uw kwaliteitssysteem met uw project- of document management systemen
  • Eenvoudig een Microsoft Power BI dashboard maken op basis van proces KPI’s en real-time project data
  • Een project specifiek BIM of PMI project met publicatiemogelijkheden
  • Krachtige centraal gedeeld kennislab van processen te beheren met de unieke Bibliotheekprojecten, speciaal ontwikkeld voor de bouw
  • Sterke partnerrelatie met cruciale partijen in de bouw
  • Partnership met de NEN normen beschikbaar binnen de software en direct gekoppeld met NEN connect

Wilt u meer weten over hoe wij dit in uw organisatie kunnen toepassen?

Neem vrijblijvend contact met ons op via 088 888 7777 of via onderstaande knop.

Probeer Sensus BPM Online 30 dagen gratis

Aan de slag! Start uw gratis proefversie

Geen creditcard nodig | Volledig gratis trial