Bouw Processen

Onze oplossingen

Met Sensus BPM Online kunt u proces management snel en eenduidig opzetten, beheren en delen. Wij geloven in de kracht van heldere processen bij het oplossen van problemen en het invullen van veranderingen, bijvoorbeeld bij samenwerking, kwaliteitsmanagement, projectmatig werken, transparantie en nieuwe trends. Processen hebben het unieke karakter dat ze meetbaar zijn en taken en verantwoordelijkheden voor iedereen inzichtelijk maken. En daar kunt u als bouwbedrijf mee vooruit!

AVG privacy Processen

Kwaliteitsmanagement

Bouw- en installatiebedrijven werken voortdurend aan verbetering van kwaliteit, zowel op de werkvloer als in hun dienstverlening. Bouwprojecten moeten niet alleen efficiëntworden uitgevoerd, maar ook veilig en volgens de geldende normen. Daarvoor is het van belang om kwaliteits- en risicomanagement eenduidig te kunnen integreren in de procesarchitectuur.

Denk bijvoorbeeld aan de risico’s en beheersmaatregelen in relatie tot de gehanteerde ISO normeringen. Hierbij is het belangrijk om risico’s te identificeren en de effectiviteit van de beheersmaatregelen aan te kunnen tonen. Ook door de invoer van de WKB is kwaliteitsmanagement alleen maar belangrijker geworden.

AVG privacy Processen

Projectmatig werken

Bij de uitvoering van werkzaamheden zal geen andere sector meer projectmatig te werk gaan dan de bouw. Bouwprojecten zijn nooit hetzelfde, maar kunnen met een procesgerichte aanpak wel uniform worden ingericht, of het nu om PMI of CMMI gaat. Om processen te standaardiseren hebben we samen met de bouwsector een Bibliotheek functie ontwikkeld. Hiermee kunnen projecten eenvoudiger worden geëvalueerd en kunnen de ‘lessons learned’ bijdragen aan nieuwe projecten. Door minimale vereisten te standaardiseren en gecentraliseerd te beheren, kunt u de processen blijven verbeteren.

Digitalisering en integratie

Mede met de komst van de WKB staan bouwbedrijven voor de grote uitdaging om verschillende technologieën en systemen te integreren. Deze integratie binnen de keten is nodig voor betrouwbare stuurinformatie en actuele projectdata op de bouwplaats. Het is hierbij van belang om goed zicht te hebben op de datakwaliteit van de verschillende bronsystemen. Ook moet u bepalen welke informatie vanuit welke bron gekoppeld wordt. Bij deze uitdaging is een goed overzicht van de bedrijfsprocessen onmisbaar.

Samenwerking in de bouw

Bouwbedrijven werken veel met elkaar samen, omdat je te maken hebt met een grote mate van specialisatie en verschillende vakdisciplines. Met name bij grotere projecten werken zelfstandige ondernemingen regelmatig samen binnen een collectief. Zo’n organisatie vereist een zeer goede communicatie, met afstemming van afspraken en bijbehorende werkprocessen. Er spelen namelijk risico’s, grote investeringen en verschillende belangen. Speciaal voor deze doelgroep hebben wij een unieke inrichting ontwikkeld binnen ons Sensus BPM Online platform: een Multiple work environment.

Probeer Sensus BPM Online 30 dagen gratis

Aan de slag! Start uw gratis proefversie

Geen creditcard nodig | Volledig gratis trial